Nyttige Links

Haderslev Kommunes hjemmeside
www.haderslev.dk

 

Statsamternes fælles hjemmeside
www.statsforvaltning.dk

 

På familiestyrelsens hjemmeside findes mange rapporter undersøgelser om forældremyndighed og samvær. Det er familiestyrelsen der udstikker retningslinjer til Statsamterne om forvaltning af loven om Forældremyndighed og samvær.
www.familiestyrelsen.dk

 

Folketingets hjemmeside: Her kan man finde aktuel debat, lovforslag og meget andet
www.ft.dk

 

Her kan man finde love, cirkulære, bekendsgørelser, afgørelser mv.
www.retsinformation.dk

 

Familie- og forbrugerministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.minff.dk

 

Justitsministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.justitsministeriet.dk

 

Socialministeriet: Her kan man finde betænkninger, nye lovudkast mv.
www.social.dk

 

Den Sociale Ankestyrelse: Afgørelser i sager om fx tilskud til samvær. Også relevant i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.
www.dsa.dk

 

Folketingets ombudsmand: Folketingets ombudsmand er sidste ankemulighed når alt andet er afprøvet
www.ombudsmanden.dk

 

Statsministeriet
www.stm.dk

 

Børnerådet: Råd, der skal fortælle regeringen omkring barnets tarv.
www.boerneraadet.dk

 

Bygningsreglementet er det grundlæggende regelsæt for alle byggeriets parter.
www.bygningsreglementet.dk

 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
VOJENS:
Sitemap
Medlem af: