Arveklasser og arvinger

Arvinger

Har du ikke skrevet testamente, er det i arveloven fastsat, hvorledes arven fordeles. 
Slægtninge og familiemedlemmer er ifølge loven dine legale arvinger og er opdelt i tre arveklasser: 


 

1. arveklasse

Er der i ægteskabet almindelig formuefællesskab – fælleseje – vil halvdelen af fællesboet tilhøre din ægtefælle. Det er derfor kun den ene halvdel, der skal fordeles til arvingerne.

Efterlader du dig arvinger fra 1. arveklasse vil arven skulle fordeles efter nedenstående 

Kun børn

Hvis du kun efterlader dig børn, vil de arve det hele. Arven vil blive fordelt ligeligt mellem disse. Hvis et barn er død på arvetidspunktet, vil arven efter dette blive fordelt ligeligt mellem barnets egne børn – dine børnebørn. Hvis et afdødt barn ikke har børn eller børnebørn, vil arven blive ligeligt fordelt mellem dine øvrige børn.

 

Kun ægtefælle

Efterlader du dig kun ægtefælle vil din ægtefælle arve hele din formue alene. Da der ikke er arveafgift mellem ægtefæller vil din ægtefælle ubeskåret modtage hele din formue.

 

Både børn og ægtefælle

Hvis du efterlader dig både ægtefælle og børn, skal arven efter dig fordeles med ½ til din ægtefælle og ½ til dine børn. Såfremt der i ægteskabet udelukkende var særbørn har længstlevende muligheden for at hensidde i uskiftet bo, hvorefter arven efter førsteafdøde først fordeles ved længstlevendes død. Såfremt der måtte være særbørn kræver det, at disse samtykker. 

 

2. arveklasse

Efterlader du dig hverken ægtefælle eller børn, vil arven gå til dine forældre med halvdelen til hver af disse. Er en af dine forældre døde, vil arven gå videre til dine søskende eller disses børn. Er begge dine forældre døde, vil hele arven gå videre til dine søskende eller disses børn.

 

3. arveklasse

Hvis du heller ikke efterlader dig forældre, søskende eller søskendebørn, vil arven gå videre til dine bedsteforældre med ¼ til hver. Hvis en eller flere af disse er døde, vil deres andel gå videre til deres børn. Dine bedsteforældres børnebørn – dine fætre og kusiner - kan dog ikke arve. Arven vil gå til dine mostre, morbrødre, fastre eller farbrødre, som er de fjerneste familiemedlemmer, der kan arve. Hvis der ingen arvinger er i nogen af de 3 arveklasser, vil hele arven efter dig tilfalde statskassen, medmindre du har skrevet testamente. 

 

Andre forhold du skal være opmærksom på:
 

Adoptivbørn

Hovedreglen er her, at adoptivbørn, hvor adoptionsbevilling er udstedt efter 1/1 1957, som udgangspunkt er arveberettiget i adoptivfamilien, men ikke i den biologiske familie. Ved adoptionsbevillinger udstedt før 1957 gælder der, hvad der er fastsat i adoptionsbevillingen. 

 

Børn udenfor ægteskab

Børn udenfor ægteskab har arveret efter forældrene. Det er uden betydning, om forældrene har været gift eller ej. 

 

Svigerbørn

Svigerbørn, svigerforældre, svogre og svigerinder er ikke arveberettigede ifølge loven. 

 • Voldsoffererstatning Hvem kan få erstatning? Du kan i de fleste situati Læs mere
 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
Vi kan findes på følgende adresser
Sitemap
Medlem af: