Testationskompetance

Du har som testator kompetance til at beslutte hvordan arven efter dig skal fordeles.

Her nedenunder kan du læse lidt om de beføjelser du måtte have som testator, men også om de begrænsninger, som arveloven pålægger dig

 

Friarv

Friarven er den del af din formue du selv kan bestemme over. Efterlader du dig tvangsarvinger kan du frit udelukkende testere 75% af den efterladte formue. Efterlader du dig ikke tvangsarvinger kan du testere over hele din formue.

 

Tvangsarvinger

Alle arvinger i første arveklasse er tvangsarvinger. Disse vil – uanset om der er skrevet testamente eller ej – have krav på ¼ af den arv, de ellers ville have fået, hvis der ikke var oprettet testamente. Hvis du har ægtefælle, børn eller børnebørn, kan du kun testere over ¾ af din formue. Hvis tvangsarvingerne giver arveafkald, kan du testere over en større del af din formue. 

 

Ugifte samlevende


Medmindre man har oprettet testamente til fordel for hinanden, arver ugifte samlevende ikke hinanden. Den nye arvelov giver mulighed for at oprette et udvidet samlevertestamente, hvor I kan arve hinanden som ægtefæller. Der er dog en række forhold, der skal være opfyldte for oprettelse af et sådant testamente. 

 

Velgørende formål

Hvis du vælger at testere din formue til en velgørende institution (Røde Kors, Red Barnet, Kattens Værn etc.), skal der ikke betales boafgift af arven. 

Særeje

Du kan bestemme, at dine børns arv skal være særeje i forbindelse med en skilsmisse fra ægtefællen og på den måde beskytte dit barns arv efter dig.

 

Kompensation

Hvis du i forvejen har ydet økonomisk støtte til et af dine børn, kan du i testamentet bestemme, at de øvrige børn forlods får det samme beløb udbetalt inden resten deles. Sådan sikrer du, at de alle får lige meget. 

 

Gravsted

Du kan eksempelvis bestemme, hvor du vil begraves/bisættes og om, at der skal afsættes et beløb i en passende fredningsperiode. 

 

Båndlæggelse

Hvis du har en større formue og ikke ønsker, at dine børn skal sætte denne over styr, kan du båndlægge arven. Arven indsættes på en spærret konto, og dine børn kan kun disponere over renterne heraf. En båndlagt arv er også beskyttet mod arvingens kreditorer. Du kan tidsbegrænse båndlæggelsen. Arven kan begrænses til 1 million kr. Hvis du har en betydelig formue og eksempelvis i forbindelse med et generationsskifte ønsker, at et barn skal modtage mere i arv end de øvrige, kan du begrænse de øvrige børns arv til 1 million kroner. 

 

Udtagelsesret

Du kan i testamentet bestemme, at en arving eller flere af arvingerne skal udtage bestemte effekter, såsom hus, møbler, bil, sommerhus eller andet. Hvis en arving ejer noget i fællesskab med afdøde, har den pågældende arving ret til at overtage afdødes andel af det, der ejes i fællesskab, evt. mod betaling. 

 

Bobestyrer

I testamentet kan du indsætte en bobestyrer efter eget valg. Det er en uvildig person, der sørger for den praktiske behandling af boet.

 • Voldsoffererstatning Hvem kan få erstatning? Du kan i de fleste situati Læs mere
 • Ny lov om forretningshemmeligheder   Med virkning fra den 9. juni 2018 har Folketing Læs mere
 • DRPR - Persondataforordningen FORBRUGEROMBUDSMANDEN: MARKEDSFØRINGSAMTYKKE SKAL Læs mere
 • Retsmægling Retsmægling er forligsforhandlinger i Rettens regi Læs mere
 • Januarudsalg og betalingskort Januarudsalget er en af de perioder på året, hvor Læs mere
 • Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb! Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sor Læs mere
 • Har du brug for en forsvarsadvokat? Forsvarsadvokat Hvis du har brug for et godt forsv Læs mere
 • Vi er blevet større Firmanavnet bliver Berg Advokater, når advokatfirm Læs mere
 • Bliver du snydt i pension? Mange lønmodtagere har ifølge kontrakt eller over Læs mere
 • Fald ikke i abonnementsfælden! Det sker oftere end du tror. Hvis du pludselig mo Læs mere
 • Penge- og Privatøkonomi Hvad opnår vi med et testamente? Min samlever og j Læs mere
 • Effektiv landbrug Tryk for større billede Læs mere
 • Erik Bergs svar til læserne i Penge og Privatøkonomi Hvad betyder det økonomisk, hvem der får børnene?  Læs mere
 • Læs Erik Bergs Svar til læserne af Penge og Privatøkonomi Min mand og jeg er i færd med at sælge vores lejli Læs mere
 • Pas på dit CPR.NR! Forbrugerombudsmanden oplyser, at han jævnligt bli Læs mere
Se nyhedsarkivet
Vi kan findes på følgende adresser
Sitemap
Medlem af: