Berg Advokater Advokatpartnerselskab, cvr.nummer 40623493,

er etableret på følgende adresser:

 

Rådhuscentret 21

6500 Vojens

Tlf. 74542156

Mail: mail@bergadvokater.dk

 

Rødding Torvet 9

6630 Rødding

Tlf. 74841530

Mail: mail@bergadvokater.dk

 

Laurids Skaus Gade 14

6100 Haderslev

Tlf. 73202000

Mail: mail@bergadvokater.dk

 

Alle ansatte advokater i Berg Advokater er beskikket af Justitsministeriet, og er en del af Advokatsamfundet.

Alle advokater er endvidere omfattet af ansvarsforsikring og garantiordning, tegnet hos HDI forsikring. Ansvarsforsikringen dækker alle opgaver udført hos Berg Advokater, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Berg Advokater er omfattet af reglerne omkring tilsyn af Advokatsamfundet, og af reglerne omkring god advokatsskik, og Berg Advokater er forpligtede til at overholde de advokatetiske regler. De regler der særligt gælder for udøvelse af advokathvervet kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside på www.advokatsamfundet.dk

Berg Advokater har klientkonti i Sydjysk Sparekasse, Kreditbanken og Danske Bank. I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til garantiordning for indskydere og investorer. Garantien dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb på Euro 100.000(svarende til ca. 750.000 kr.) Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder både klientkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 millioner Euro(svarende til ca. 75 millioner kr.), indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Der kan findes nærmere oplysning om garantiordningen på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk

I tilfælde af utilfredshed med behandlingen hos Berg Advokater, enten over adfærd eller over salær, kan der klages til Advokatnævnet. Klage kan indgives til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Der kan læses mere herom på www.advokatnaevnet.dk

I nogle sager anvendes vores generelle forretningsbetingelser, der indeholder aftale om lovvalg og værneting. Hvis dette anvendes er det en del af aftalegrundlaget, og det aftales således i forbindelse med vores aftale om udførelse af den konkrete opgave.

Maj, 2024