Berg Advokater er eksperter inden for arveret og tilbyder professionel juridisk rådgivning samt assistance ved udarbejdelse af testamenter. Vores dedikerede team af advokater guider gennem kompleksiteterne i arveretlige spørgsmål og sikrer, at dine ønsker og behov afspejles præcist i testamenterne. Vi forstår vigtigheden af gennemtænkte og juridisk bindende dokumenter for at sikre en smidig arvefordeling.

Børnetestamente

Har du umyndige børn?  Vær med til at sikre dine børns fremtid ved at oprette et børnetestamente. Bestem, hvem der skal drage omsorg for dine børn, og sikre dem den rette opvækst. Berg Advokater hjælper dig med at træffe juridisk sikre beslutninger.

Formueretligt testamente

Undgå unødige diskussioner blandt arvinger ved at oprette et formueretligt testamente. Vælg, hvem der skal arve dine ejendele og formue. Berg Advokater sikrer, at dine ønsker respekteres og udføres som ønsket.

De tre typer af testamenter

Notartestamente

Et notartestamente er et juridisk dokument, som er oprettet og underskrevet foran en notar, der bekræfter testators ønsker om arvefordeling. Denne form for testamente anses ofte for særligt gyldigt og bevisstærkt på grund af notarens rolle som uafhængig tredjepart i processen.

Vidnetestamente

Et vidnetestamente er et juridisk dokument, hvor testator opretter og underskriver testamentet i nærværelse af to vidner. Vidnerne bekræfter testatorens identitet og underskrift. Gyldigheden af vidnetestamentet afhænger af vidners kvalifikationer og dokumentets form.

Nødtestamente

Et nødtestamente er et juridisk dokument, som er oprettet under sygdom eller en  nødsituation. Det kan meddeles mundtligt til to vidner eller skrives af testator selv. Testamentet er gyldigt  i tre måneder, medmindre der er grund til at oprette et mere formelt vidne- eller notartestamente, hvor nødtestamentet samtidig bortfalder.

Arveloven

Hvis du ikke har skrevet testamente, fastsætter arveloven fordelingen af arven. Arvefordelingen er opdelt i 3 klasser:

1. Arveklasse

Ægtefælle og/eller børn, udgør den første arveklasse. Ved fælleseje arver ægtefællen halvdelen af den fælles formue. Hvis der kun er børn, arver de hele formuen ligeligt. Er et barn afdød, går dennes del til dets egne børn (dine børnebørn) eller jævnt fordelt til dine øvrige børn. Er der kun ægtefælle, arver denne hele formuen uden arveafgift.

2. Arveklasse

Hvis der ikke er ægtefælle eller børn, går arven til forældrene. Er en forælder død, deles dennes del ligeligt mellem dine søskende eller deres børn. Er begge forældre døde, går arven til dine søskende eller deres børn.

3. Arveklasse

Mangler både ægtefælle, børn, forældre, søskende og deres børn, går arven til bedsteforældrene. Halvdelen går til hver bedsteforælder. Er en bedsteforælder død, går dennes del videre til dennes børn. Hvis ingen arvinger findes i nogen af de tre arveklasser, tilfalder hele arven statskassen, medmindre der er oprettet et testamente.

Andre forhold du skal være opmærksom på

Adoptivbørn

Hovedreglen er, at adoptivbørn, hvor adoptionsbevillingen er udstedt efter d. 1. januar 1957, som udgangspunkt er arveberettiget i adoptivfamilien, men ikke i den biologiske familie. Ved adoptionsbevillinger udstedt før 1957 gælder der, hvad der er fastsat i adoptionsbevillingen.

Børn udenfor ægteskab

Børn uden for ægteskab har arveret efter forældrene. Det er uden betydning, om forældrene har været gift eller ej.

Svigerbørn

Svigerbørn, svigerforældre, svogre og svigerinder er ikke arveberettigede ifølge loven.

Medarbejdere:

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os