Hos Berg Advokater tilbyder vi specialiseret rådgivning inden for entrepriseret, der dækker både køb af erhvervsejendomme, erhvervslejeret, miljømæssige aspekter og komplekse forhold i bygge- og anlægsbranchen. Vores ekspertise sikrer en helhedsorienteret tilgang, hvor vi integrerer juridiske, tekniske og miljømæssige overvejelser. 

Erhvervslejeret

Erhvervslejeret er et juridisk område, der omfatter udlejning og leje af erhvervslokaler. Det dækker juridiske aspekter som udarbejdelse og forhandling af lejekontrakter, regulering af lejevilkår, vedligeholdelsesforpligtelser, og konfliktløsning mellem udlejer og lejer. Professionel rådgivning i erhvervslejeret sikrer, at både udlejere og lejere forstår deres rettigheder og forpligtelser, og hjælper med at navigere i komplekse lejeretlige problemstillinger for at undgå tvister.

Entreprise- og udbudsret

Hos Berg Advokater tilbyder vi rådgivning inden for entrepriseret og udbudsret, specielt rettet mod bygge- og anlægsbranchen. Vi hjælper dig med juridiske aspekter af entrepriseprojekter, herunder kontraktforhold, risikostyring, og tvistløsning. 

Derudover tilbyder vi også assistance i forbindelse med udbudsprocesser, hvilket sikrer overholdelse af gældende regler og optimerer mulighederne for succesfulde udbud. Vi har erfaring i at føre sager ved Klagenævnet for Udbud og ved domstolene, når det vurderes, at den bydende uretmæssigt ikke har fået tildelt ordren, eller der i øvrigt er sket en overtrædelse af udbudsreglerne i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet.

Køb af erhvervsejendomme

Berg Advokater yder assistance i forbindelse med køb af erhvervsejendomme i form af omfattende juridisk rådgivning. Vi bistår jer med juridisk due diligence, udarbejdelse og forhandling af købskontrakter, og rådgivning om ejendomsretlige forhold. 

Vores ekspertise sikrer, at alle nødvendige juridiske, tekniske og økonomiske aspekter vurderes grundigt, hvilket minimerer risici og optimerer jeres forretningsmuligheder.

Vi undersøger også følgende juridiske forhold

Tingbogen, herunder diverse servitutter og hæftelser

Planlægningsforholdene, herunder lokalplanen, kommuneplanen og eventuelle bygningsfredninger

Køberettigheder

Jordforurening

Ejendommens stand og eventuelle væsentlige vedligeholdelsesefterslæb

Ejendommens anvendelsesmuligheder, herunder muligheden for eventuel ændret anvendelse

Er der beboelsesareal med eventuel bopælspligt

Mulighed for skiltning

Byggelovgivningen

Hvad er en erhvervsejendom?

En erhvervsejendom er typisk en ejendom, der benyttes til virksomhedens erhvervsformål, men det kan ligeledes være en ejendom, der blot er erhvervet for at opnå et økonomisk afkast af den investerede kapital i ejendommen, eks. udlejning af boliger, erhvervslejemål eller videresalg.

Rådgivning om miljø

Hos Berg Advokater har vi mange års erfaring i rådgivning af myndigheder og virksomheder indenfor miljøområdet, og vi rådgiver om alle aspekter af miljøretten.

Vi kender arbejdsgangene hos myndighederne og har et stort netværk indenfor de statslige og kommunale myndigheder, som vi kan aktivere efter behov.

Miljøspørgsmål og reguleringen heraf er et område, der i stigende grad er kommet i fokus, og som i større omfang får betydning i forbindelse med overdragelse af virksomheder eller fast ejendom.

Miljømæssige problemer kan ofte påføre den berørte virksomhed betragtelige omkostninger, dels direkte økonomiske omkostninger og dels omkostninger som følge af skade på virksomhedens omdømme eller omkostninger.

Medarbejdere:

 

Claus Witt

Advokat (H)

Erik Berg

Advokat (H)

Stephan Ravn Berg

Advokat (H)

Charlotte Christensen

Advokatsekretær

Kirsten Pedersen

Advokatsekretær

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os