Beskyttelsen af persondata er afgørende for at sikre individets privatliv mod unødig indtrængen. Lovgivningen om persondata er kompleks og omfatter tekniske krav til sikkerhed samt skønsprægede regler for håndtering, opbevaring og videregivelse af persondata. Berg Advokater er eksperter inden for persondataret og hjælper med at sikre, at din virksomhed overholder gældende regler.

Skræddersyet rådgivning

Berg Advokater tilbyder indgående indsigt i persondatareglerne og skræddersyet rådgivning, der fokuserer på de specifikke udfordringer, som din organisation står overfor. Vi hjælper med at udarbejde nødvendige procedurer for håndtering af persondata på alle niveauer og gennem hele databehandlingskæden for fuld compliance.

Hjælp til gode procedurer

Vi er dedikerede til at sikre, at din virksomhed har effektive procedurer på plads for at imødegå persondatarelaterede udfordringer. Vores erfarne advokater tilbyder bistand med at opfylde sikkerhedskrav, hjemler til databehandling, rettigheder for den registrerede og opfyldelse af underretningspligten til Datatilsynet.

Ved konkrete problemstillinger eller sagsanlæg står vi klar til at følge sagen til dørs ved Datatilsynet eller hos domstolene. Berg Advokater er din sikre partner til juridisk korrekt behandling af persondata i din organisation.

Vi tilbyder:

Generel rådgivning om GDPR og databeskyttelsesloven.

Indgående indsigt i persondataregler 

Identifikation af manglende efterlevelse.

Håndtering af konkrete problemstillinger og retssager.

Håndtering af persondata i virksomhedens drift.

Kontrol ved sikkerhedsbrud

Interne retningslinjer for medarbejdere

Udarbejdelse af persondatapolitikker til opfyldelse af oplysningspligten.

Opdatering af personalehåndbog vedrørende persondata.

Implementering af procedurer for håndtering af databrud

Bistand ved databrud.

Vurdering af persondataroller

Udformning eller gennemgang af databehandleraftaler.

Bistand ved varslede tilsyn fra Datatilsynet.

Virksomhedens ansvar for persondata

Vi forstår vigtigheden af at afdække virksomhedens ansvar for persondata. Vores erfarne advokater bistår med at vurdere behovet for at behandle og gemme persondata i forhold til den registreredes rettigheder. Vi sikrer, at din virksomhed følger de højeste tekniske standarder for at beskytte data mod risici for misbrug. En grundig gennemgang af jeres persondatapolitik med vores advokater vil identificere og forebygge potentielle risici.

Virksomhedens dataansvarlige

Den dataansvarlige spiller en central rolle i beslutninger om behandling og opbevaring af persondata. Vi rådgiver den dataansvarlige om at opretholde en afbalanceret interesse mellem virksomhedens behov og den registreredes rettigheder. Vores advokater sørger for, at jeres organisation overholder lovgivningen og undgår eventuelle faldgruber.

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os