Når man mister en man har kær, kan behandlingen af dødsboet vise sig at være en kompleks opgave. Hos Berg Advokater tilbyder vi vores ekspertise og specialiserede erfaring inden for rådgivning om arveforhold og dødsbobehandling. Vores autoriserede bobestyrere sikrer en professionel og loyal varetagelse af alle arvingers interesser.

Hvornår skal et dødsbo behandles ved en bobestyrer?

Et dødsbo skal behandles af en bobestyrer hvis:

  • blot én arving ønsker det eller hvis afdøde har bestemt det i sit testamente, eller
  • dødsboet er insolvent, eller hvis Skifteretten anordner det.

Bobestyrerens rolle

Bobestyreren, som er dødsboets advokat, benytter sig af sin specialviden og ekspertise inden for behandling af dødsboer, til at udføre en række vigtige opgaver:

  • Varetager alle arvingers interesser.
  • Løser uenigheder mellem arvinger ved afstemning eller træffer afgørelser ved konflikter.
  • Forhandler med kreditorer og tager beslutninger på dødsboets vegne.
  • Underskriver på dødsboets vegne, hvilket er en fordel, især ved mange arvinger.

Hvorfor vælge Berg Advokater

  • Vi har betydelig specialviden inden for arveforhold og dødsbobehandling.
  • Vores advokater har omfattende erfaring i behandling af dødsboer.
  • Vi sikrer en effektiv løsning ved eventuelle uenigheder eller konflikter.

Behandlingen af et dødsbo kan være kompleks, og det er ofte en fordel for arvingerne at overlade opgaven til en erfaren bobestyrer. Berg Advokater står til rådighed for at sikre en professionel behandling af dødsboet. Kontakt os for mere information om vores rådgivning og behandling ved arv og bodeling.

Skifteformer

Ved behandlingen af et dødsbo er det afgørende at træffe velovervejede beslutninger om valg af skifteform, da dette har betydning for fordelingen af boet og de skattemæssige forhold.

Berg Advokater anbefaler, at disse beslutninger ikke tages uden forudgående konsultation med en erfaren dødsboadvokat.

Behandling ved bobestyrer

Behandling ved bobestyrer sker, når Skifteretten udpeger en bobestyrer, typisk en advokat, til at forestå dødsbobehandlingen. Beslutninger træffes af bobestyreren, men væsentlige beslutninger skal forelægges arvingerne.

Berg Advokater bistår med behandling ved bobestyrer og anbefaler at kontakte os for en grundig gennemgang af dødsbobehandlingen.

Uskiftet bo

Uskiftet bo er en mulighed for den efterlevende ægtefælle, hvor dødsboet ikke skiftes, og arvingerne ikke modtager deres arv, før den efterlevende ægtefælle afgår ved døden eller vælger at skifte boet. Uskiftet bo har visse begrænsninger, og det er vigtigt at rådføre sig med en specialist, inden man træffer beslutning herom.

Privat skifte

Privat skifte indebærer, at arvingerne selv står for dødsbobehandlingen og fordelingen af arven i overensstemmelse med arveloven eller afdødes testamente. Dette kræver, at arvingerne er enige, og mindst én af dem er solvent. Berg Advokater anbefaler, at man inddrager en advokat for at sikre korrekt behandling af dødsboet.

Hvis du som arving overvejer et privat skifte, er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelige midler i boet til at dække afdødes forpligtelser og gæld. Berg Advokater råder til at undgå at dele boet, indtil der er klarhed over afdødes gæld, så man som arving undgår hæftelse for denne gæld.

Boudlæg

Boudlæg indebærer, at afdødes aktiver udleveres til den nærmeste pårørende eller den, der har betalt for begravelsen. Denne skifteform er relevant for små dødsboer, hvor afdødes formue er under et specificeret beløb, der reguleres årligt.

Ægtefælleudlæg

Ægtefælleudlæg tillader den efterlevende ægtefælle at overtage hele afdødes formue uden yderligere bobehandling. Dette er under forudsætning af, at den samlede formue ikke overstiger et fastsat beløb, der reguleres årligt.

Medarbejdere:

Erik Berg

Advokat (H)

Lasse Ladefoged

Advokat (L)

Ole Majbæk

Advokat (L)

Britta Kjær

Advokatsekretær

Charlotte Skovgaard

Advokatsekretær

Margit Wind

Advokatsekretær

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os