Berg Advokater er dedikerede til at vejlede og bistå jer i alle juridiske aspekter vedrørende jeres samliv. Vores erfarne advokater skaber overblik over jeres individuelle familie- og privatforhold så vi kan tilbyde skræddersyet juridisk rådgivning. Vi anerkender, at hver familiesituation er unik, og vores mål er at sikre, at I træffer informerede beslutninger. Uanset om det drejer sig om ægtepagter, samlivskontrakter eller forældremyndighed, er Berg Advokater engagerede i at levere professionel og personlig rådgivning, så I kan navigere trygt gennem de juridiske aspekter af jeres familieliv.

Ægteskab

Når kærlighed fører til ægteskab, er det vigtigt at adressere de juridiske aspekter. I erhverver jer automatisk rettigheder og pligter, men når næsten halvdelen af alle ægteskaber ender i skilsmisse, er det klogt at overveje en ægtepagt. Denne juridiske aftale kan skræddersys for at beskytte jeres formuer og sikre klarhed i tilfælde af separation eller skilsmisse.

Ægtepagt

En ægtepagt er jeres redskab til at definere, hvordan jeres formue skal forvaltes. Fra fælleseje til skilsmissesæreje og kombinationssæreje, hjælper vi jer med at træffe beslutninger, der passer til jeres individuelle behov og situation.

Fælleseje

Når ægtepar gifter sig uden at oprette en ægtepagt, indgår de i et fælleseje. Det betyder, at alt, hvad hver ægtefælle ejer ved ægteskabets begyndelse, og alt hvad de erhverver sig i løbet af ægteskabet, betragtes som fælleseje.

Særeje

Ved fuldstændigt særeje ejer hver ægtefælle deres formue separat, og der er ingen fælles økonomi. I tilfælde af skilsmisse eller separation forbliver hver ægtefælles ejendele adskilt, og der er ingen deling af formue.

Skilsmissesæreje

Skilsmissesæreje er en form for særeje, hvor formuen forbliver særeje i tilfælde af skilsmisse eller separation. Dog bortfalder skilsmissesærejet, hvis den ene ægtefælle dør, og formuen bliver derefter til fælleseje.

Skilsmissesæreje er passende for dem, der ønsker at bevare deres individuelle formuer i tilfælde af skilsmisse, men ønsker, at formuen deles ved død.

Kombinationssæreje

Ved kombinationssæreje deler ægtefæller ikke deres formue ved skilsmisse eller separation. Hvis den ene ægtefælle dør, bliver den overlevende ægtefælles formue til fuldstændigt særeje, mens den afdøde ægtefælles formue bliver fælleseje.

Ugifte Samlevende

For ugifte samlevende er lovgivningen mindre tydelig, og det er vigtigt at handle proaktivt for at beskytte både jer selv og hinanden. Fra arv til børn og økonomiske forhold, rådgiver vi jer gennem alle aspekter af jeres forhold.

Samlivskontrakt

Uanset om I er gift eller ej, kan en samlivskontrakt være afgørende. Denne juridiske aftale definerer, hvordan aktiver og passiver skal håndteres i tilfælde af separation eller ophør af samlivet.

Samejekontrakt

Ejer I fast ejendom sammen som ugifte samlevende? En samejekontrakt er nøglen til at klargøre, hvordan ejendommen skal forvaltes, og hvordan udgifter og gevinster skal fordeles, hvilket er afgørende ved samlivets ophør.

Fælles børn

Hvis et par bliver forældre uden at være gift, så er det vigtigt at være opmærksom på, at den biologiske far ikke automatisk registreres som far ved fødslen, og han får dermed heller ikke automatisk forældremyndighed. I papirløse forhold skal faren og moren derimod sammen afgive en omsorgs- og ansvarserklæring, og først når den er afgivet, er der fælles forældremyndighed.

Medarbejdere:

 

Erik Berg

Advokat (H)

Lasse Ladefoged

Advokat (L)

Thomas Hede Sørensen

Advokat (H)

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os