Ved etablering af en ny virksomhed er valget af den rette virksomhedsform afgørende. Berg Advokater tilbyder kompetent rådgivning inden for selskabsret, hvor vi guider dig gennem mulighederne og hjælper med at træffe velinformerede beslutninger. Fra enkeltmandsvirksomheder til kapitalselskaber sikrer vores erfarne advokater, at din virksomhed får den optimale juridiske struktur.

Berg Advokater har en solid erfaring inden for selskabsret og er dedikerede til at levere forretningsmæssigt bæredygtige løsninger til vores klienter. Vi dækker alle aspekter af selskabsretten og er din pålidelige partner fra etablering til komplekse omstruktureringer.

Stiftelse af selskaber

Stiftelsen af et selskab kræver grundig planlægning og juridisk ekspertise. Vores advokater sikrer, at alle nødvendige dokumenter som stiftelsesdokument, vedtægter og ejerbog udarbejdes korrekt. Vi guider dig igennem processen og hjælper med korrekt registrering hos Erhvervsstyrelsen, så din virksomhed starter på et solidt juridisk fundament.

Aktieselskab

Et aktieselskab er en selskabsform, hvor ejerskabet er repræsenteret ved aktier. Aktionærerne hæfter kun for deres aktieindskud, og selskabet opnår juridisk selvstændighed. Beslutninger træffes af aktionærerne på generalforsamlinger, og ledelsen varetages af en bestyrelse og direktion. Aktieselskaber er velegnede til større virksomheder og tiltrækker investorer herunder mulighed for at handle aktier på børsen, hvilket giver kapitaltilførsel og likviditet.

Anpartsselskab

Et anpartsselskab er en selskabsform, hvor ejerskabet er opdelt i anparter. Ejere, kaldet anpartshavere, hæfter kun for deres indskud. ApS er velegnet for mindre virksomheder og tilbyder en mere fleksibel struktur end aktieselskaber. Beslutninger træffes af anpartshaverne, og ledelsen kan varetages af ejeren selv. ApS’er er populære blandt iværksættere og mindre virksomheder.

Interessentskab

Et interessentskab er en selskabsform, hvor to eller flere deltagere går sammen om at drive virksomhed uden at etablere et kapitalselskab. Deltagerne, kaldet interessenter, hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Der er ingen krav til minimumskapital, og selskabet er skattemæssigt gennemsigtigt. Beslutninger træffes af interessenterne, og der er frihed til at definere aftaleforholdene. Interessentskaber er velegnede til mindre, partnerskabsorienterede samarbejder, men hæfter ikke for større virksomheder.

Enkeltmandsvirksomhed 

En enkeltmandsvirksomhed er en virksomhedsform, hvor der kun er én ejer. Dette betyder, at virksomheden ikke er adskilt fra ejeren juridisk set, hvilket betyder, at ejeren hæfter personligt og ubegrænset for virksomhedens forpligtelser. Denne virksomhedsform er ofte valgt af enkeltpersoner, der ønsker at starte deres egen virksomhed uden at skulle dele beslutninger eller indtægter med andre partnere. Stiftelsen af en enkeltmandsvirksomhed kræver ikke så omfattende formaliteter som oprettelsen af et selskab, men det er stadig vigtigt at sikre korrekt registrering og overholdelse af gældende lovgivning.

Fusionering af virksomheder

Fusionering af virksomheder er en kompleks proces, men kan være afgørende for at opnå synergier og styrke konkurrenceevnen. Vores advokater har ekspertise i at navigere gennem juridiske og skattemæssige aspekter ved fusioner. Vi sikrer, at dine interesser er beskyttede og hjælper med at optimere fusionens fordele.

Spaltning af et selskab

Ved spaltning af et selskab skal processen være velplanlagt og omhyggeligt udført. Vores advokater guider dig igennem ophørsspaltning eller grenspaltning, sikrer korrekt overførsel af aktiver og rådgiver om de selskabsretlige konsekvenser. Vi arbejder for at sikre en smidig overgang og opfyldelse af alle juridiske krav.

Kapitalforhøjelse eller -nedsættelse

Kapitalforhøjelse eller -nedsættelse kræver nøje overvejelse og korrekt håndtering. Vores advokater assisterer dig i at træffe beslutninger i overensstemmelse med dine forretningsmæssige mål. Vi sikrer, at selskabskapitalen forvaltes optimalt og i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Ejeraftaler og andre selskabsretlige aftaler

En velformuleret ejeraftale er afgørende for at undgå uenigheder mellem ejerne. Vores advokater tilbyder skræddersyet rådgivning om udarbejdelse af ejeraftaler, der afspejler selskabets behov. Vi tager højde for alle relevante forhold, herunder ejernes rettigheder og forpligtelser samt løsning af potentielle konflikter.

Det kan vi rådgive omkring:

 • Valg af selskabsform
 • Stiftelse af selskab
 • Vedtægtsforhold
 • Fusion
 • Spaltning
 • Omdannelse
 • Kapitaltilførsel og/eller afgang
 • Forberedelse og deltagelse på generalforsamlinger
 • Håndtering af forhold til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
 • Udarbejdelse af ejeraftaler og andre selskabsretlige aftaler
 • Likvidation

Medarbejdere:

 

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os