Er du klar til ferie?
Det er vigtigt, at du som arbejdsgiver og lønmodtager kender reglerne i ferieloven. For det første skal du være opmærksom på, at ferieoptjeningsåret begynder 1. september og slutter den 31. august året efter. I den periode optjenes der 2,08 dages betalt ferie pr. måneds ansættelse. Det svarer til, at der i alt optjenes 25 feriedage [...]
Er jeres virksomhed klar til de nye krav om tidsregistrering?
Den 14. maj 2019 afgjorde EU-Domstolen at arbejdsgiverne skal indføre registrering af lønmodtagernes daglige arbejdstid. Dommen har afstedkommet ny lovgivning, som forpligter arbejdsgiver at sikre at reglerne om den maksimale ugentlige arbejdstid og hviletid overholdes, så medarbejdere ikke overbelastes af for meget overarbejde. Den nye lov betyder, at du som arbejdsgiver, fra den 1. juli [...]
Skal ejerskifteforsikring og husforsikring tegnes i samme forsikringsselskab?
Af Stephan Ravn Berg, advokat (H)   Myte: Mange kommende boligkøbere tror, at man som forsikringstager altid er bedre stillet ved at samle sin ejerskifte- og husforsikring i samme forsikringsselskab. Tanken er, at med en ejerskifte- og husforsikring i samme selskab undgår man, som boligejer, at stå som en lus mellem to negle, hvis man [...]
Ændret retspraksis for snyd med ID i nattelivet. Ung mand slap med bøde.
Den 19. februar 2024 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor en ung mand på 17 år havde anvendt et falsk kørekort til at skaffe sig adgang til en beværtning. Byretten havde idømt den unge mand 14 dages betinget fængsel, hvorimod Vestre Landsret ændrede dommen til bøde, hvormed den hidtidige praksis om fængselsstraf for [...]
Formildende omstændigheder ændrede fængselsdom til bødestraf
Den 8. september 2023 afsagde Højesteret dom i ”Sodavandssagen”. Både byretten og landsretten straffede dømte med 14 dage betinget fængsel, hvilket er udgangspunkt ved indbrudstyveri jf. straffeloven § 285. Højesteret fandt derimod, at der i den konkrete sag var formildende omstændigheder, hvorfor dette udgangspunkt kunne fraviges jf. Straffeloven § 287. Højesteret fastsatte herefter straffen til [...]
Skal din brændeovn udskiftes eller skrottes?
D. 1. januar 2021 trådte en ny miljøbeskyttelseslov i kraft, som bestemt ikke er uden betydning for nye boligkøbere. I forbindelse med lovens ikrafttræden har køber pligt til at udskifte eller nedlægge den brændeovn eller pejseindsats, som måtte være i boligen. Men inden du begynder at afmontere brændeovnen eller blokere pejseindsatsen, så er det værd [...]
Gælder 15% reglen ved familieoverdragelse stadig?
I forbindelse med varslinger om stramninger af forståelsen af “særlige omstændigheder”, i foråret 2020, dukkede dette spørgsmål op i 2021: Gælder 15% reglen ved familieoverdragelser stadig? Efter at Højesteret i en kendelse fra den 26. april 2021 har slået fast, at hverken oplysningerne om salgspriser på andre ejendomme i nærområdet eller oplysningerne om beregnet afkastprocent [...]
Er du i tvivl om hvad fri proces og retshjælpsforsikring er?
Vil du vide, om du kan opnå fri proces? Så læs med her: Fri proces betyder, at du ikke skal betale retsafgift, salær til din advokat og sagsomkostninger i tilfælde af, at du taber retssagen- det er i stedet staten, der dækker disse omkostninger. Som part i en sag under civilretten kan du søge om [...]
Fælles testamente mellem ægtefæller med særbørn – længstlevendes mulighed for ændring.
En afgørelse afsagt af Vestre Landsret i august 2020 viser, at man ved oprettelse af testamente bør indføje en bestemmelse om, hvorvidt længstlevende har adgang til at ændre fælles bestemmelser i et senere testamente eller kodicil.   I den pågældende sag havde ægtefællerne ingen fællesbørn, men M havde 2 særbørn fra tidligere ægteskab. Parterne oprettede [...]
Samvær ved dom fuldbyrdes trods anke. Vedrørende Retsplejelovens § 480
Reglerne omkring tvangsfuldbyrdelse kan være svære at forstå for den der ikke har juraen tæt inde på livet i hverdagen. Selv blandt advokater kan der herske forskellige synspunkter om hvorledes Retsplejelovens bestemmelser i § 480 skal fortolkes. Når en tvist omhandler forældremyndighed, bopæl og samvær, vil der normalt være mange følelser i spil og børnene [...]
Er samværsordningen 7/7 for barnets eller forældrenes skyld?
I al vores tid som familieretsadvokater opleves desværre alt for ofte børn, der er i klemme mellem forældrene grundet manglende samarbejde og forståelse omkring barnet. Årsagerne er mange, men de mest sete er ofte: Vrede mod den anden part, jalousi når far eller mor får ny kæreste, uenighed om bodeling, opfattelse af at begge forældre [...]
Manglende vejledning om retten til en forsvarer medførte frifindelse
Forsvarsadvokat, Stephan Ravn Berg/v. Berg Advokater, repræsenterede tiltalte i en straffesag, hvor der blev afsagt dom den 14. september 2020 i Retten i Sønderborg. Tiltalte blev den 12. marts 2018 sigtet for overtrædelse af færdselsloven for tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden samt straffeloven for uagtsom legemsbeskadigelse. Der var nedlagt påstand om fængsel i mindst [...]

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.