Skal din brændeovn udskiftes eller skrottes?

D. 1. januar 2021 trådte en ny miljøbeskyttelseslov i kraft, som bestemt ikke er uden betydning for nye boligkøbere.

I forbindelse med lovens ikrafttræden har køber pligt til at udskifte eller nedlægge den brændeovn eller pejseindsats, som måtte være i boligen. Men inden du begynder at afmontere brændeovnen eller blokere pejseindsatsen, så er det værd at kigge på de undtagelser, som fritager dig fra denne pligt.

Hvis din brændeovn er produceret efter d. 1. januar 2003, eller der er en antikvitetsmæssig værdi i brændeovnen – så kan den få lov at blive stående i boligen, og du pålægges derfor ikke pligten, og udgiften, til at udskifte eller skrotte din brændeovn.

Der er forskellige måder, hvorpå du kan finde ud af hvor gammel din brændeovn eller pejseindsats er:
Er brændeovnen Svanemærket eller har den en prøvningsattest? Så er ovnen produceret efter 2003.
I tilfælde af at disse oplysninger ikke er tilgængelige, så kan du få en skorstensfejer til at vurdere alderen på brændeovnen, og samtidig underskrive en erklæring.

Du skal være opmærksom på, at hvis du vil fritages for pligten til at udskifte eller skrotte din brændeovn, så skal du inden 6 måneder efter ejerskifte indsende dokumentation til Miljøstyrelsen på brændeovnens alder, som beviser at den er produceret efter 1. januar 2003.
Er din brændeovn produceret før d. 1. januar 2003? Så påhviler det dig at udskifte eller skrotte din brændeovn, senest 12 måneder efter overtagelsesdagen.

Selvom den nye lov er gode nyheder i kampen for et bedre klima, så kan det som køber føles afskrækkende og besværligt med endnu en pligt og udgift.

Vær derfor opmærksom på de nye regler, når du kigger på hus, og vær opmærksom på dine pligter, hvis du har købt hus.

Har du behov for rådgivning før eller efter dit boligkøb?
Kontakt os her

Kontakt os