Tvister i erhvervssituationer kan være ressourcekrævende og skabe udfordringer i samarbejdsrelationer. Berg Advokater specialiserer sig i effektiv og professionel håndtering af tvister, med fokus på at afslutte dem hurtigt og ordentligt. Vores erfarne advokater sikrer, at du kan fokusere på udvikling og drift af forretningen.

Retssager

Traditionelt set har retssagsbehandling været advokatens hovedområde. Berg Advokater fastholder denne traditionsrige juridiske disciplin som en af vores spidskompetencer. Vi fører civile og straffesager ved alle retsinstanser og administrative klageorganer, og vores mål er klart: Den der har ret, skal også få ret.

Vores rådgivning og arbejde i forbindelse med retssagsførelse omfatter blandt andet:

Grundig vurdering af sagen

Sagsøkonomi

Udarbejdelse af processkrifter

Bevisførelse, herunder vidneafhøring

Deltagelse i syn og skøn

Planlægning og gennemførelse af hovedforhandling

Ankemuligheder

Mediation og retsmægling

Voldgift

Når en sag skal afgøres ved voldgift, er det af afgørende betydning, at voldgiftsretten sammensættes korrekt. Berg Advokater træder til som erfarne rådgivere for vores klienter gennem denne komplekse proces. Vi sikrer, at sagen forberedes og præsenteres grundigt af en procedurevant advokat, hvilket er afgørende for en retfærdig afgørelse. 

Voldgift tilbyder unikke fordele, herunder fortrolighed og muligheden for at vælge specialiserede dommere med ekspertise inden for det relevante retsområde. Dette sikrer en retfærdig og effektiv behandling af tvister, og vores dedikerede team arbejder hånd i hånd med klienterne for at optimere deres juridiske position i voldgiftssager.

Mediation

Vi anerkender, at retssager ikke altid udgør den optimale løsning. Derfor tilbyder vi også mediation, hvor vores erfarne advokater faciliterer dialogen mellem parterne med henblik på at opnå en forligsløsning uden retssag. 

Denne tilgang er en mulighed for at spare både økonomiske og menneskelige omkostninger, samtidig med at den fremmer samarbejde og konstruktiv konfliktløsning. Vores dedikerede team guider klienterne gennem denne proces med professionalisme og empati, og vi stræber efter at finde effektive og bæredygtige løsninger, der tjener parternes bedste interesser.

Kontakt Berg Advokater for professionel og dedikeret rådgivning i håndtering af tvister og retssager t. Vi er her for at sikre dine interesser og optimere dine juridiske resultater.

Medarbejdere:

 

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os