Hos Berg Advokater har vi mere end 30 års erfaring inden for offentlig ret og kommunalret. Vores dedikerede team rådgiver private, virksomheder samt kommuner og andre offentlige myndigheder inden for miljøret og offentlig ret. Vi fokuserer altid på at sikre optimale løsninger for vores klienter inden for miljøretlige problemstillinger og konflikter.

Vores rådgivning omfatter rekurs og domstolsprøvelse af forvaltningsakter, relevant for danske kommuner og regioner. Vi specialiserer os i oprettelse af samarbejdsaftaler, etablering af offentlige selskaber, kontraktudarbejdelse, udbudsretlige temaer, naturbeskyttelse, ekspropriation og diverse myndighedsproblemstillinger.

Vi rådgiver bl.a. inden for:

Samarbejdsaftaler mellem kommuner i diverse sektorer

Etablering af offentlige selskaber

Kontraktudarbejdelse med kommuner, fællesskaber og private virksomheder

Udbudsretlige spørgsmål

Miljø- og forureningsansvar

Naturbeskyttelse og planlovgivning

Ekspropriation og affaldssektorudfordringer

Afgiftslovgivning i affaldssektoren

Myndighedsproblemstillinger

Tvister og retssager i kommunalret, affalds- og miljøsektoren

Kommunalret

Berg Advokater er din partner inden for kommunalret, og vi tilbyder omfattende rådgivning til både myndigheder og virksomheder. Vi assisterer i udbudsprocesser, herunder tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud. Vores erfarne team rådgiver også bydende parter og entreprenører, sikrer juridisk korrekte tilbud og fører sager ved Klagenævnet for Udbud og domstolene ved uretmæssig tildeling af ordre.

Miljøret

Miljøspørgsmål er i stigende grad i fokus, og Berg Advokater er specialiserede i at håndtere komplekse miljøretlige udfordringer. Vi rådgiver virksomheder i alle aspekter af miljøretten, herunder opkøb af virksomheder og fast ejendom samt daglig drift af produktions- og risikovirksomheder.

Miljøretten er dynamisk og reguleret både på EU-niveau og nationalt, og vi har den nødvendige ekspertise til at yde kvalificeret rådgivning. Vi samarbejder tæt med tekniske rådgivere og har et omfattende netværk af eksperter, der afdækker samtlige juridiske og tekniske aspekter.

Udbudsret

Berg Advokater er din partner inden for udbudsret, og vi guider dig gennem tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud. For bydende parter rådgiver vi om afgivelse af tilbud og håndterer tvister ved Klagenævnet for Udbud og domstolene. Vores erfarne team sikrer, at du er velinformeret og tryg gennem hele udbudsprocessen.

Medarbejdere:

 

Erik Berg

Advokat (H)

Lasse Ladefoged

Advokat (L)

Bjarne Ditlevsen

Juridisk konsulent

Klar til at hjælpe

Advokat (H) og Partner

Erik Berg, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Advokat (L) og Partner

Stephan Ravn Berg, Advokat og Partner hos Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Thomas Hede Sørensen, Advokat og Partner ved Berg Advokater

Advokat (H) og Partner

Ole Majbæk, advokat og autoriseret bobestyrer hos Berg Advokater

Advokat (L) og Autoriseret bobestyrer

Rasmus Friberg

Advokat

Bjarne Ditlevsen, juridisk konsulent hos Berg Advokater

Juridisk konsulent

Ida Marie Bruhn Boisen, advokatfuldmægtig hos Berg Advokater

Advokatfuldmægtig

Lene Thuesen Andresen, stud.jur. hos Berg Advokater

Stud. jur.

Søren Pinholt Matthiesen

Stud. jur.

Malthe Hou-Jensen

Studentermedhjælper

Precila Birungi, stud.jur.

Stud. jur.

Kontakt os