Skal ejerskifteforsikring og husforsikring tegnes i samme forsikringsselskab?

Af Stephan Ravn Berg, advokat (H)

 

Myte: Mange kommende boligkøbere tror, at man som forsikringstager altid er bedre stillet ved at samle sin ejerskifte- og husforsikring i samme forsikringsselskab.

Tanken er, at med en ejerskifte- og husforsikring i samme selskab undgår man, som boligejer, at stå som en lus mellem to negle, hvis man har tegnet i forskellige selskaber, og de begge mener, at det er det andet selskab, som skal betale for udbedring af skaden. Så hvis man har tegnet alt i ét selskab, undgår man dette.

Fakta: Dette er ikke korrekt. Det er i dag ikke et problem at tegne sin hus- og ejerskifteforsikring i to forskellige selskabet. Udover at det ofte kan medføre en besparelse af shoppe rundt, vil det meget muligt også give ekstra muligheder for at få dækning, hvis det skulle vise sig, at der er skader på huset.

 

Hvad dækker en husforsikring?

Ejerskifteforsikringen og husforsikringen dækker skader opstået på forskellige tidspunkter.

En husforsikring dækker skader, der opstår efter overtagelse af huset. Sker der skader på huset f.eks. i forbindelse med storm eller voldsom regn, dækker husforsikringen.

 

Hvad dækker en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring dækker omvendt skader, som allerede var på huset før overtagelsen fra den tidligere ejer, men som var skjulte. Det kan f.eks. være ulovlige bygningskonstruktioner.

På den måde kan den ene forsikring ikke træde i stedet for den anden, men de supplerer hinanden.

 

Der var tidligere noget om snakken

I 2012 skete der en vigtig lovændring som betød, at det nu var forsikringstageren, der skulle løfte bevisbyrden for, at der var tale om en dækningsberettiget skade. Før 2012 var det forsikringsselskabet, der skulle bevise, at skaden ikke var sket. Der skete altså et skift i bevisbyrden fra forsikringsselskabet til forsikringstageren.

Det kan være svært som privatperson at bevise en skade over for sit forsikringsselskab, men ved at opdele sine forsikringer er det mange nogle gange muligt at opnå et bedre resultat, da man som forsikringstager nu reelt har to chancer for at komme igennem med dit synspunkt.

Anmelder man f.eks. en skade til husforsikringen, skal taksatoren vurdere skadens omfang og årsagen hertil. Måske dækkes skaden, og så er problemet løst. Hvis husforsikringen ikke dækker, er det ofte fordi taksatoren vurderer, at skadens årsag er indtruffet før overtagelsen af huset. Hvis det er tilfældet, er forholdet omfattet af ejerskifteforsikringen. Husforsikringsselskabet er naturligvis ikke interesseret i at dække samme forhold flere gange og vil derfor grundigt undersøge, om skaden på huset skyldes et forhold, som et andet forsikringsselskab skal betale for udbedringen.

Ejerskifteforsikringsselskabet kan naturligvis vælge at protestere mod husforsikringens konklusion. Dette vil dog sjældent have nogen betydning, medmindre taksatorens konklusion er direkte forkert. Ankenævnet for Forsikring har nemlig en fast praksis for, at ejerskifteforsikringen skal dække udbedringen af skaden, hvis det konstateres af husforsikringsselskabets taksator, at skaden skyldes et forhold, der er omfattet af ejerskifteforsikringen. Det betyder, at man som forsikringstager ikke skal igennem et juridisk slagsmål for at få skaden dækket.

Du kan med to forsikringsselskaber få foretaget to vurderinger af den samme skade, og hvis blot et af forsikringsselskaberne anerkender, at der er noget galt, er du som boligejer nået et godt stykke hen imod at få din skade dækket.

 

Se på pris og vilkår

Man kan i dag som kommende boligejer trygt tegne sin ejerskifteforsikring i ét selskab og sin husforsikring i et andet. Måske du i dag har dine forsikringer i et selskabs, som ikke tegner ejerskifteforsikring, men hvor du får nogle rigtig gode priser. Du kan tegne din husforsikring der, og så finde et alternativt i forhold til ejerskifteforsikring. Det er også muligt, at du på grund af en samlerabat får den billigste pris, hvis du tegner hus- og ejerskifteforsikring i samme.

Anbefalingen er, at man altid bør undersøger markedet for, hvilke forsikringer der passer bedst til ens behov, uden at være dikteret af, at alle forsikringer skal tegnes i samme selskab, og så tegne de forsikringer med den ønskede dækning, som er billigst. Fokuser derfor på dækningsomfanget og priserne og ikke så meget om det er et eller to selskaber der tegnes i.

Kontakt os