Haderslev Kommune

Her kan du finde information relateret til kommunens bestemmelser, arbejde og borgere.

Familieretshuset

Her finder du information, ansøgninger og blanketter relaterende til emner indenfor familie og samliv.

Retsinformation

Her kan du søge i love, cirkulære, bekendtgørelser og afgørelser fra bl.a. Folketinget og Folketingets ombudsmand mv.

Ankestyrelsen

Find afgørelser i sager om eks. tilskud til samvær, samt relevant information i sager om anbringelse af børn uden for hjemmet.

Folketinget

Her finder du aktuelle debatter, spørgsmål til ministre, lovforslag og meget andet.

Statsministeriet

Her kan du finde pressemeddelelser, taler, informationer om regeringsmøder, udvalg, lovprogrammer mv.

Justitsministeriet

Her kan du finde pressemeddelelser, betænkninger og nye lovudkast mv.

Ombudsmanden

Folketingets ombudsmand er sidste ankemulighed når alt andet er afprøvet.

Vurderingsstyrelsen

Find aktuelle nyheder og vurderinger på ejendomme.

Bygningsreglementet

Det grundlæggende regelsæt for alle byggeriets parter.

Børnerådet

Her kan du bl.a. finde høringssvar fra det statslige råd, som sikrer børn og unges rettigheder.

Beskæftigelsesministeriet

Her finder du pressemeddelelser, betænkninger, nye lovudkast mv.