Kategori Arkiver: Strafferet

Ændret retspraksis for snyd med ID i nattelivet. Ung mand slap med bøde.

Den 19. februar 2024 afsagde Vestre Landsret dom i en sag, hvor en ung mand på 17 år havde anvendt et falsk kørekort til at skaffe sig adgang til en beværtning. Byretten havde idømt den unge mand 14 dages betinget fængsel, hvorimod Vestre Landsret ændrede dommen til bøde, hvormed den hidtidige praksis om fængselsstraf for […]

Formildende omstændigheder ændrede fængselsdom til bødestraf

Den 8. september 2023 afsagde Højesteret dom i ”Sodavandssagen”. Både byretten og landsretten straffede dømte med 14 dage betinget fængsel, hvilket er udgangspunkt ved indbrudstyveri jf. straffeloven § 285. Højesteret fandt derimod, at der i den konkrete sag var formildende omstændigheder, hvorfor dette udgangspunkt kunne fraviges jf. Straffeloven § 287. Højesteret fastsatte herefter straffen til […]

Manglende vejledning om retten til en forsvarer medførte frifindelse

Forsvarsadvokat, Stephan Ravn Berg/v. Berg Advokater, repræsenterede tiltalte i en straffesag, hvor der blev afsagt dom den 14. september 2020 i Retten i Sønderborg. Tiltalte blev den 12. marts 2018 sigtet for overtrædelse af færdselsloven for tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden samt straffeloven for uagtsom legemsbeskadigelse. Der var nedlagt påstand om fængsel i mindst […]

Hårdere straffe for digitale æreskrænkelser

Af Stephan Ravn Berg, advokat (H)   I 2019 blev reglerne strammet for digitale ærekrænkelser. Nu er det muligt fx at kræve ærekrænkende udtalelser, skrevet om dig på nettet, slettet.   Hvad er en digital ærekrænkelse? En ærekrænkelse er, når nogen fremsætter eller udbreder udsagn (lyd, skrift, billeder) offentligt, som kan krænke en persons ære. […]

Kontakt os