Du må ikke altid lovligt udleje via Airbnb

Selvom disruption med deleøkonomi er det ”nye sort”, må du ikke altid frit udleje din bolig via Airbnb.

Og det er ærgerligt, for det er en god løsning for dig, at andre mod betaling kan have glæde af din bolig, når du alligevel er væk på weekend eller ferie

Hvad mange ikke ved, så må du som lejer af en lejelejlighed ifølge lejeloven ikke må bruge lejemålet til andre formål, end du har aftalt med udlejer, og må derfor ikke lade andre bruge din lejlighed uden udlejers samtykke. Også selvom det bare drejer sig om en enkelt weekend en gang imellem.

Det følger af retspraksis, at private udlejere kan ophæve et lejemål, hvis lejer fremlejer sin lejlighed på Airbnb gentagende gange i korte perioder. Hvis det derimod udtrykkeligt er aftalt med udlejer, er det i orden, siger advokat Stephan Ravn Berg fra Berg Advokater.

Derfor, hvis du gerne vil sætte din lejlighed på Airbnb skal du nærlæse din lejekontrakt. I lejekontrakten står der typisk, at lejemålet er helårsbeboelse for lejers husstand. Det betyder, at du kun må fremleje din bolig i overensstemmelse med lejelovens regler, som er strenge på området.

Hvis du fremlejer i korte perioder flere gange i løbet af et år, kan det betragtes som om, du driver ”erhverv”, og det er som udgangspunkt ikke tilladt. Derfor bør udlejer kontaktes for at få en aftale på plads. Hvis udlejer i øvrigt er tilfreds med dig som lejer, kan det meget vel være, at du får lov, hvis det bare er engang imellem, eller hvis udlejer kan være med til at bestemme, hvem der bor i lejligheden, siger Stephan Ravn Berg

Hvis du allerede har udlejet via Airbnb eller andre protaler, bør du kontakte din udlejer hurtigst muligt og tale mulighederne igennem. Det kan også være, at udlejer når at kontakte dig først. Vil udlejer ikke lade dig fremleje din bolig længere, skal du med det samme stoppe med udlejningen og slette alle annoncer fra udlejningsportalerne. Hvis din udlejer beder dig om at stoppe med udlejningen, og du ikke følger advarslen, har udlejer ret til at ophæve dit lejemål med øjeblikkelig virkning.

Bor du i en andelsbolig, fremgår det af vedtægterne om sådan udlejning i kortere perioden må finde sted, hvilket ofte ikke er tilfældet, ifald så typisk kun med bestyrelsens godkendelse hver gang.

Ønsker du at udleje din ejerlejlighed på Airbnb, står det dig umiddelbart frit for. Men også her skal du være opmærksom på, om ejerforenings vedtægter begrænser denne form for udlejning. Du skal altså derfor først sikre dig, at denne form for udlejning er tilladt i din ejerforening. I langt de fleste tilfælde er det dog tilladt at leje sin ejerlejlighed ud.

Bor du i ejet hus, bestemmer du helt selv i hvilket omfang du vil udleje via Airbnb m.v.

Kontakt os