Kategori Arkiver: Familieret

Samvær ved dom fuldbyrdes trods anke. Vedrørende Retsplejelovens § 480

Reglerne omkring tvangsfuldbyrdelse kan være svære at forstå for den der ikke har juraen tæt inde på livet i hverdagen. Selv blandt advokater kan der herske forskellige synspunkter om hvorledes Retsplejelovens bestemmelser i § 480 skal fortolkes. Når en tvist omhandler forældremyndighed, bopæl og samvær, vil der normalt være mange følelser i spil og børnene […]

Er samværsordningen 7/7 for barnets eller forældrenes skyld?

I al vores tid som familieretsadvokater opleves desværre alt for ofte børn, der er i klemme mellem forældrene grundet manglende samarbejde og forståelse omkring barnet. Årsagerne er mange, men de mest sete er ofte: Vrede mod den anden part, jalousi når far eller mor får ny kæreste, uenighed om bodeling, opfattelse af at begge forældre […]

Når Familieretshuset afviser at behandle en henvendelse om ændringer i samværssag.

Forældreansvarsloven har en bestemmelse (§ 39) hvorefter en anmodning om at genoptage en sag kan afvises. Bestemmelsen har i sin nuværende form følgende ordlyd: ” En anmodning om ændring af forældremyndighed, barnets bopæl, samvær eller anden kontakt, kan afvises, hvis forholdene ikke har ændret sig væsentligt” Når en afvisning sker, kan en sådan afgørelse indbringes […]

Stor geografisk afstand mellem forældre og indflydelsen på samvær.

Siden d. 1. april 2019 har domstolene igen kunnet tage stilling til samværssager. Dette ophørte tidligere i 2012, men nu har domstolene mulighed for at beskæftige sig med såvel – forældremyndighed- børnenes bopæl og samvær, når forældrene ikke selv kan blive enige herom. Jeg har i mit tidligere virke som advokat set mange konflikter opstå […]

Loven om fremtidsfuldmagter

Den 1. september 2017 trådte Lov om fremtidsfuldmagter i kraft. Med en fremtidsfuldmagt sikrer du dig, at andre kan handle på dine vegne såfremt du, f.eks. på grund af sygdom, ikke længere selv er i stand til at træffe beslutninger om dine personlige og økonomiske forhold. En fremtidsfuldmagt er således et frivilligt alternativ til en […]

Kontakt os